Ventelister

Til andelshavere i Kornblomsten.

Vi vil gerne have opdateret henholdsvis den interne- og den eksterne venteliste.

Ønsker du at forblive på en, eller begge lister, send da mail til peter.lundqvist75@gmail.com inden fredag den 28. februar – ellers vil du blive slettet fra listen. Husk at oplyse andelshavers fulde navn og adresse.

Er du endnu ikke kommet på listen endnu og ønsker at komme det, send ligeledes en mail til Peter. Du vil blive sat på listen, efter først til mølle princippet. Husk at oplyse fulde navn og adresse og om du ønsker at kommer både på intern liste og ekstern liste.

For mere information, se eventuelt opslag i opgange