Stillads – Sundholmsvej

Mureren er færdig mod Sundholmsvej – dog bliver stilladset stående, da maleren mangler at ordne vinduerne. Dette kan først gøres når det bliver lidt varmere i vejret og derfor er plastikken taget ned i denne uge, for at give mere lys og luft.

Vær OBS på at  lukke og haspe vinduer, så længe der er stillads!