Affaldscontainere i gården!

Når du smider affald i containerne, vær OBS på følgende:

  • Hvis en container er fuld, gå da videre til næste
  • Smider du papkasser ud, husk da at slå dem sammen, så de optager mindst plads.
  • Større genstande som møbler, stereoanlæg, computere osv. hører ikke hjemme i dagrenovation. Du kan gemme genstande  i dit kælder- eller loftsrum indtil vi har storskralds container, ca. 1-2 gange om året.
    Det bliver annonceret her på sitet.
  • Hvis en container er overfyldt og låget ikke kan lukkes, bliver den ikke tømt af renovations selskabet.

Dagrenovations containere tømmes 2 gange om ugen, for tiden mandag og torsdag.

Der forefindes endvidere papir-, glas- og batteri container i gården.